Ikea

Dit bericht delen via:

Dit merk is door de KGG niet geselecteerd en daarom niet getest en gewaardeerd.

www.Ikeacom/nl/

De waardering van de categorieën kwaliteit, prijsniveau, organisatie en service gaan tot max. 5
De prijs-kwaliteit verhouding  ontstaat door de verhouding tussen de waardering kwaliteit en de waardering prijsniveau.
Het eindcijfer is totaal van prijs-kwaliteit, service en organisatie, met een maximum van 15