Bribus

Dit bericht delen via:

Dit merk is door de KGG niet geselecteerd en daarom niet gewaardeerd.

Bribus B.V.
Bezoekadres:
Industriestraat 4
7091 DC Dinxperlo

Tel.: (0315) 65 17 45
Fax: (0315) 65 19 83

Postadres:
Postbus 6
7090 AA Dinxperlo

info@bribus.nl
www.bribus.nl

De waardering van de categorieën kwaliteit, prijsniveau, organisatie en service gaan tot max. 5
De prijs-kwaliteit verhouding  ontstaat door de verhouding tussen de waardering kwaliteit en de waardering prijsniveau.
Het eindcijfer is totaal van prijs-kwaliteit, service en organisatie, met een maximum van 15